Slovo / Goodbye

Slovo

Je švicarsko mejo prešla
in že se počuti doma.
Ji med vršaci vedno duša zaigra,
saj si z vsakim korakom dokaže,
da se nikoli ne preda.
Ne glede na to,
kam bo odšla,
bo srce vedno z njenimi doma.

Goodbye

Has crossed the Swiss border
and already feels at home.
Her soul breathes among the peaks,
because with every step of the way,
she gets higher than she aimed.
Wherever she’ll end up,
the heart will always be at home.